Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

>>แบบ สขร.1 ปี 2562

>>ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

>>แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

>>แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 สาย ปีงบประมาณ 2561

>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ) ปีงบประมาณ 2561

>>ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ) ประจำปีงบประมาณ 2561

>>ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ) ประจำปีงบประมาณ 2561

>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

>>สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 สาย

>>สอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด

>>สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

>>สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ

>>สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง

>>ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5

สาย

>>สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

>>สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ปูผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ที่ 8 บ้านหนองห้าง

 

นายบุญยัง วังเปรม
นายก อบต.
น.ส.สุมาลี ผิวพิมพ์ดี
ปลัด อบต.หนองขาม

Facebook กระทู้ / ข่าวสารPTT Oil Price

พยากรณ์อากาศ