Get Adobe Flash player
Display # 
Title
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด
สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อใช้ในการซ่อมซอมถนนภายในตำบลหนองขาม
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองขาม
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างโครงการถมดินพร้อมบดอัดแน่น
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ปูผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองห้าง

ปลัด อบต.หนองขาม

IMG 0006

นางสาวสุมาลี  ผิวพิมพ์ดี

Facebook กระทู้ / ข่าวสารPTT Oil Price