คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
     
คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 62-011_310320_135649.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13:56 ผู้เขียนโดย admin