แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
     
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
   
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565_270422_112127.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2565 เวลา 11:21 ผู้เขียนโดย admin