ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน (กรณีผู้อำนวยการกองช่างไม่อยู่)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน (กรณีผู้อำนวยการกองช่างไม่อยู่)_300821_161049
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2562 เวลา 16:10 ผู้เขียนโดย admin