สอบราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
สอบราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยน้ำจันทร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร บก.๐๑_270821_114442.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:38 ผู้เขียนโดย admin