สอบราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
สอบราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) พร้อมเกลี่ยเรียบ ด้วยวิธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) พร้อมเกลี่ยเรียบ_250121_101029.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มกราคม. 2564 เวลา 10:09 ผู้เขียนโดย admin