เชิญชวนประชาชนตำบลหนองขาม ร่วมงานมหกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที
เชิญชวนประชาชนตำบลหนองขาม ร่วมงานมหกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที
การประชุมกับหน่วยงานเพื่อการมีส่วนร่วม
การประชุมกับหน่วยงานเพื่อการมีส่วนร่วม
ประกาศนโยบาย สุจริต โปร่งใส อบต.หนองขาม
ประกาศนโยบาย สุจริต โปร่งใส อบต.หนองขาม
โครงการกิจกรรมจิตอาสา
โครงการกิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก
กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก
อบต.หนองขาม จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day)
อบต.หนองขาม จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day)
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
ขั้นตอนการเข้าพื้นที่ของผู้ป่วยโควิดที่ต้องการกลับมารักษาภูม
ขั้นตอนการเข้าพื้นที่ของผู้ป่วยโควิดที่ต้องการกลับมารักษาภูม