อัลบั้มภาพ awd
* อัลบั้ม *
awd
awd
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
เชิญชวนประชาชนตำบลหนองขาม ร่วมงานมหกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที
เชิญชวนประชาชนตำบลหนองขาม ร่วมงานมหกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
การประชุมกับหน่วยงานเพื่อการมีส่วนร่วม
การประชุมกับหน่วยงานเพื่อการมีส่วนร่วม
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2565
ประกาศนโยบาย สุจริต โปร่งใส อบต.หนองขาม
ประกาศนโยบาย สุจริต โปร่งใส อบต.หนองขาม
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการกิจกรรมจิตอาสา
โครงการกิจกรรมจิตอาสา
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก
กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มกราคม 2565
อบต.หนองขาม จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day)
อบต.หนองขาม จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day)
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2564
ขั้นตอนการเข้าพื้นที่ของผู้ป่วยโควิดที่ต้องการกลับมารักษาภูม
ขั้นตอนการเข้าพื้นที่ของผู้ป่วยโควิดที่ต้องการกลับมารักษาภูม
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2564
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มิถุนายน 2564

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมชินี เนื่องในโ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมชินี เนื่องในโ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มิถุนายน 2564
การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ
การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2564
โครงการคักแยก แลกบุญ เพื่อกองทุนผู้ด้อยโอกาส
โครงการคักแยก แลกบุญ เพื่อกองทุนผู้ด้อยโอกาส
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มีนาคม 2564
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤศจิกายน 2563
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็ก
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็ก
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2563

กิจกรรมของอาสาสมัครรักษ์โลก
กิจกรรมของอาสาสมัครรักษ์โลก
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2563
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2563
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2563
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้านการดำรงชีพ กรณีได้
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้านการดำรงชีพ กรณีได้
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กรกฏาคม 2563
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ช่างปูน หลักสูตรเทพื้นคอนกรีต
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ช่างปูน หลักสูตรเทพื้นคอนกรีต
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กรกฏาคม 2563
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>